Call Us Now: +32472210638

Onze troeven

Locatieve plaatsbeschrijving (verhuur) en plaatsbeschrijving na aankoop

  • Wij zorgen ervoor dat uw plaatsbeschrijving conform de wetgeving opgemaakt is. Zo is het verplicht om een omstandige beschrijving te doen van het goed, in plaats van simpelweg een ‘fotoboek’ af te leveren. Door de mate van detail waarmee onze plaatsbeschrijvingen opgemaakt worden, is het achteraf gemakkelijker om af te toetsen welke schade eventueel aangebracht werd.
  • Nadat u contact met ons opneemt garanderen we een snelle en vlotte service

Waarom uw plaatsbeschrijving door ons laten uitvoeren?

  • U wilt verhuren en heeft de tijd niet om zelf de volledige plaatsbeschrijving op te maken.
  • U wilt verhuren en weet niet wat er allemaal in een plaatsbeschrijving moet staan om deze zo volledig mogelijk op te stellen.
  • U wilt verhuren en doet graag een beroep op een expert om bij de plaatsbeschrijving het onderscheid te maken tussen gebruiksschade en constructieve schade.
Wij voeren uw plaatsbeschrijving ook uit buiten de normale kantooruren, weekend en feestdagen indien gewenst.

Waarom een plaatsbeschrijving?

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang van een huurcontract om de staat van de woning zo omstandig mogelijk te beschrijven. Op deze manier kan na beëindigen van de huurovereenkomst nagegaan worden of er al dan niet schade werd aangebracht anders dan de normale gebruikschade.
Plaatsbeschrijving na aankoop van een woning. Wanneer u een woning gekocht heeft en deze nog niet onmiddellijk mag betreden, kan u op ons een beroep doen om een omstandige plaatsbeschrijving op te maken. Wanneer de woning mag worden betreden kunnen we dan nagaan in hoeverre u de woning ontvangt in dezelfde staat waarin u deze gekocht hebt.
Plaatsbeschrijving voor aanvang der werken laat u uitvoeren voorafgaandelijk aan de start van uw bouwwerkzaamheden. De staat van de omliggende appartementen / panden wordt door middel van de plaatsbeschrijving geïnventariseerd.