Call Us Now: +32472210638

EPB BIJ RENOVATIES

Gaat u verbouwen? Dan helpen wij u op weg met uw EPB!

EPB bij renovaties en uitbreidingen

Ook wanneer u gaat verbouwen of een uitbreiding doet aan uw woning kan het zijn dat u aan EPB verplichtingen moet voldoen. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van het EPB proces specifiek voor verbouwingen. Dit kan gaan van kleine verbouwingen, uitbreidingen van woningen tot ingrijpende renovaties.

Voor de werken van start gaan dienen wij een startverklaring in. Hierbij baseren we ons op de bouwaanvraag en worden enkele aannames gedaan zoals bijvoorbeeld de isolatiewaarde van de ramen.

Tijdens de bouwwerken doen wij begeleiding op de cruciale momenten waarop keuzes gemaakt moeten worden voor de energiezuinigheid. Sommige verbouwingen zijn complexer dan andere. Ook u als bouwheer heeft soms wat meer of wat minder ervaring met bouwen of verbouwen. Daarom verschilt de omvang van de begeleiding per project.

Nadat de verbouwing afgerond is dienen we de EPB aangifte in. Hierbij worden de werkelijk gebruikte materialen en installaties ingevoerd.

01

EPB Startverklaring

Na het ontvangen van uw bouwaanvraag en voor de start der werken dienen we de EPB startverklaring in.

02

Opvolging tijdens de bouw (optioneel)

Tijdens de bouwwerken staan wij u bij door na te rekenen of uw keuzes voldoen volgens de EPB richtlijnen.

03

EPB aangifte

Nadat de werken voltooid zijn verzamelen we alle bewijsstukken (facturen, technische info, foto’s) en dienen we de definitieve EPB aangifte in.

Wij helpen u graag verder

Contacteer ons om uw project voor te stellen

Contacteer Energenie via Whatsapp!